Bestyrelsen

Formand:
Preben Larsen

Kasserer:
Inge Larsen

Medlem:
Flemming Teilmann

Medlem:
Thorbjørn Hartburg